Belmate 600

Belmate 600 er en posjonerings maskin. Enkel vektfri dekorering av for eksempel kaker.

Produsent Beldos
Produktnavn Belmate 600

Kategori: