Pomati T35

Pomati T35 er en stor tempereringsmaskin som har muligheten til å utstyres fullt ut med belter, vibrator, blåser, dosering, plexiglass over maskinen og flere forskjellige verktøy. Tempereringsmaskinen er utstyrt med flere temperaturfølere som går direkte på sjokoladen for å ha en nøyaktig oversikt til en hver tid. På maskinen har man mulighet til å sette på belte til overtrekk på 18 cm, 25 cm eller 32 cm bredde. Denne maskinen kan også kobles til Pomatis kjølebaner ved større produksjon. En stor fordel ved å bruke kjølebane er at sjokoladen da går direkte på belter uten å a behov for papir. Belte har påmonterte skraper som samler opp overflødig sjokolade slik at du alltid har et rent og pent belte.
Ved stor produksjon kan man også koble til sjokoladetanker med kapasitet på enten 150 eller 300 kg som automatisk etterfyller tempereringsmaskinen.

Produsent Pomati
Produktnavn T35
Produktark Last ned

Kategori: